Beşiktaş Denetim Kurulu'nun açıklamasına belgeli yanıt

Beşiktaş'ta ''Yönetimi koruyor'' eleştirileriyle karşı karşıya kalan Beşiktaş Denetim Kurulu kendini savunan bir açıklama yaptı. Bu açıklamanın ardından Beşiktaş kongre üyeleri Denetim Kurulu'na belgelerle yanıt verdi

Denetim Kurulu'nun yaptığı açıklama

BJK DENETİM KURULUNDAN AÇIKLAMA;
 

Son dönemde kamuoyunda Beşiktaş gelenek ve göreneklerine yakışmayan bir üslupta gerçeği hiçbir şekilde yansıtmayan açıklama ve suçlamaların sıklıkla yer aldığı gözlenmektedir. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu olarak kamuoyunu ve taraftarlarımızı bilgilendirmek üzere bu açıklamayı yapma zarureti doğmuştur.
1- Kamuoyunda gündeme gelen konulara ilişkin Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu’na ilişkin iddialar ile ilgili Denetim Kurulumuzca bir inceleme başlatmış idi. Takiben Sayın Şafak Mahmutyazıcıoğlu da tarafımıza yazılı olarak başvurarak kendisi ile ilgili iddialara ilişkin bir inceleme başlatılmasını talep etmiştir. Denetim Kurulumuz, incelemeye tabi olabilecek her konuya müdahil olup Tüzüğümüz çerçevesinde bağımsız olarak görevini yerine getirmektedir. Dolayısıyla Denetim Kurulunun ilgili konuda herhangi bir aksiyon almadığı bilgisi tamamen yanlıştır.
2- İstanbul 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmekte olan 2016/247 E. No’lu dosyaya istinaden Sayın Mahkemenin Kurulumuzdan talep etmiş olduğu bilgiler Sayın Mahkemeye sunulmuştur. Nitekim 11.07.2019 tarihli celsede de Kurulumuzun yazısının Sayın Mahkemeye sunulduğu görülmüştür. Mahkeme ara kararında belgelerin çokluğu halinde ilgili belgelerin yerinde incelenmesi gerektiğine karar vermiştir, dolayısıyla bu konuda da Kurulumuzun Mahkemeye bilgi vermediği iddiası tamamen gerçek dışıdır.
Sonuç olarak, gerçekleri yansıtmayan, Beşiktaş duruş ve ilkelerine hiçbir şekilde uygun olmayan bu tarz ifade, açıklama ve yazışmalar, Kulübümüze faydadan öte zarar vermektedir. Kaldı ki, her bir üyesi mesleklerinde uzman, Genel Kurulumuzca seçilerek göreve gelmiş ve Tüzüğümüzden aldığı yetkilerle görevini yerine getiren Kurul üyelerimizin meslek ve itibarını sarsacak boyuttaki açıklamalar, hem bir suç unsuru oluşturmakta, hem de üslup olarak Kulübümüzün geleneklerine yakışmamaktadır.
Yukarıdaki hususları, yapıcı eleştirilerin fayda, gerçek dışı bilgilerin saldırganca paylaşımının Kulübümüze zarar vereceği vurgusuyla kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
Beşiktaş Jimnastik Kulübü
Denetim Kurulu

Aidatları toplu yatırılan 5268 üyenin üyeliklerinin düşürülmesi için mücadele eden Beşiktaş kongre üyeleri Beşiktaş denetim Kurulu'na belgelerle yanıt verdi. 


İşte kongre üyelerinin açıklaması ve yayınladıkları mahkeme belgeleri 


Cevabımızdır
Notlar alarak, sosyal medyadan resmi dayanaklara ait detay vermeden açıklama yapan Denetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine mahkeme evraklarıyla biz davacıların verdiği cevabı aşağıda paylaşıyoruz.

İstanbul 9.Asliye Hukuk Mahkemesinin 25 Mart 2019 tarihinde verdiği ilk emir olan 2 nolu ara karar gereğince;

‘’1 Ocak 2014 – 31 Aralık 2015 dönemine ait kefillik limiti aşılarak kulübe üye yapılan kişilerin listesinin, yıllık üyelik aidatları yılın son 5 gününde nakit veya toplu yatırılan kişilerin listesinin, yöneticilerin cari hesaplarına mahsuben üye yapılan ya da aidatları ödenen kişilerinin listelerinin, özellikle 2015 yılında yapılan genel kurul sonrasında ilave edilen üye sayısı ve bu üyelerin üyeliklerinin yapıldığı tarihler ve bunlara ilişkin üye aidatlarını gösteren bilgi ve belgelerin, özellikle üyeliklere kabul formları ve üyelik aidatlarının 2014-2015 yılında ödendiğini gösteren bilgi ve belgelerle birlikte temin edilerek mahkemeye gönderilmesini’’ İstanbul 9.Asliye Hukuk Mahkemesi istemiştir. 

Ayrıca karar dairesince istenilen bilgi ve belgelerin ‘’ACELE’’ olarak mahkemeye gönderilmesi tekrarı yine 9.Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından ikinci kez 5 Nisan 2019 tarihinde mahkeme hakiminin e-imzalı ve kaşeli olduğu müzekkere yazısı BJK Futbol A.Ş. ve Denetim Kurulu Başkanlığına avukatlarımız tarafından elden takipli olarak iletildiğini Denetim Kurulu Başkanlığı gayet iyi bilmektedir.

Mahkemenin 25 Mart 2019 tarihli ara kararına ve 5 Nisan 2019 tarihinde “ACELE” olarak şerh koyduğu ve istediği bilgi ve belgeleri davadan 3 gün önce yani 8 Temmuz 2019’da vererek bilirkişi raporunun hazırlanmamasına sebebiyet vermek, Beşiktaş JK için çok önemli olan bu davanın celse tarihinin 5 ay daha uzamasına sebep olmak, öncelikle bağımsız olduğunuzu ekseriyetle ifade ettiğiniz kurulunuza; BJK ilke ve duruşlarına, adil yargılama süresinin uzamasına, özetle iki mahkeme kararına 4 ay sonra riayet etmek sizlere yakışıyor mu ve bu doğru bir davranış mıdır?

Son olarak; davadan 3 gün önce sunduğunuz detaylarla ilgili mahkemenin almış olduğu kararlara göre dosyanızı sunduğunuzu umut ediyoruz. ‘’Görmedim, duymadım, bilmiyorum’’ diyebileceğiniz bir mahkeme kararı yok. Her şey sabittir ve mahkemenin emirleri dosyada ve alınan kararlarda mevcuttur. Derdimiz bu davanın adil yargılama yapılarak görülmesi ve kazananın sadece Beşiktaş JK olmasıdır.

Başta Beşiktaş camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
#SahtelerGidecekBeşiktaşKazanacak